ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนชมรมผู้เลี้ยงโคแนวใหม่
รหัสทะเบียน : 1-10-03-01/1-0006
ที่อยู่ : เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 8 ถนน แขวงกระทุ่มราย เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 041408960
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายกอเซ็ม บัลลังน้อย
2. นายอันว๊าส ซอเฮง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,048,128 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย