ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า
รหัสทะเบียน : 1-10-02-06/1-0013
ที่อยู่ : เลขที่ 21/80 หมู่ที่ ถนน แขวงถนนนครไชยศรี เขตเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0812590272
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายอุบล ม่วงทิม
2. นางญาณภา กุลจารุอัญมณี
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,237,902 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย