ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนพระยาประสิทธิ์
รหัสทะเบียน : 1-10-02-06/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 146/18 หมู่ที่ ถนน แขวงถนนนครไชยศรี เขตเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 022431860
โทรสาร : 026691792
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสุนันทา สินธุศิริ
2. นางมณี จิรโชติมงคลกุล
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,910,489 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย