ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเบญจมาศ
รหัสทะเบียน : 1-10-01-09/1-0012
ที่อยู่ : เลขที่ 114/5 หมู่ที่ ถนน แขวงชนะสงคราม เขตเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0875012908
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายพ.อ.เพียรศักดิ์ ศรีบุญเรือง
2. นายปุณยวัฒน์ ศรีบุญเรือง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,237,868 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย