ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนอาทิตย์อุทัย
รหัสทะเบียน : 1-10-01-09/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 114/5 หมู่ที่ ถนน แขวงชนะสงคราม เขตเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 022815154
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางเบญจมาศ ศรีบุญเรือง
2. นางมาลินี ร่มโพธิ์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,883,364 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย