ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนภัทรพระนคร
รหัสทะเบียน : 1-10-01-07/1-0002
ที่อยู่ : เลขที่ 42 หมู่ที่ ถนน แขวงบวรนิเวศ เขตเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0898100063
โทรสาร : 022246455
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางจิรภัทร เทียมศิริ
2. นางธนพร ฉัตรศิริมงคล
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,981,962 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย