ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนปรัตถกร
รหัสทะเบียน : 1-10-01-04/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ที่ ถนน แขวงสำราญราษฎร์ เขตเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 022233324
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวศรีวรรณ เลิศฤทธิ์บัญชา
2. นายวิชชพันธ์ สรัสยะนันทน์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,929,449 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย