รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 87,435 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
81 1-10-22-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนสุภัทรภิบาล 29/30 หมู่ 2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024576261
82 1-10-22-01/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพรลักษมีเทวี ขนมไทย 23/57 หมู่ 2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028688568
83 1-10-22-01/1-0012 วิสาหกิจชุมชนกัลปพฤกษ์ ขนมไทย 320 หมู่ 4 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0817333268
84 1-10-22-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนโรเซลลาร์ไวน์ 56/2 หมู่ 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
85 1-10-22-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกุสุมา 3 หมู่ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028050610
86 1-10-22-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางด้วน 30/4 หมู่ 4 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 017701367
87 1-10-22-02/1-0017 วิสาหกิจชุมชนเลิศสุขสม 499 หมู่ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0816126918
88 1-10-22-08/1-0013 วิสาหกิจชุมชนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงคลองขวาง 52 หมู่ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0897608838
89 1-10-22-09/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกำแพงทองพัฒนา 281/1 หมู่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028684329
90 1-10-23-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกจำปีหนองแขม 31 หมู่ 2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028072690
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,122,274 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย