รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 87,153 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
81 1-10-21-05/1-0016 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนต้นกล้าพัฒนาชุมชนบางมด 142 หมู่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0892133789
82 1-10-21-05/1-0017 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำคุณกะลาบางขุนเทียน 26 หมู่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0863356745
83 1-10-21-07/1-0010 วิสาหกิจชุมชนทรัพย์สินพัฒนา 26 หมู่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0902475058
84 1-10-22-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย 49/35 หมู่ 6 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024577374
85 1-10-22-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนสุภัทรภิบาล 29/30 หมู่ 2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024576261
86 1-10-22-01/1-0008 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพรลักษมีเทวี ขนมไทย 23/57 หมู่ 2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028688568
87 1-10-22-01/1-0012 วิสาหกิจชุมชนกัลปพฤกษ์ ขนมไทย 320 หมู่ 4 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0817333268
88 1-10-22-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนโรเซลลาร์ไวน์ 56/2 หมู่ 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
89 1-10-22-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกุสุมา 3 หมู่ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028050610
90 1-10-22-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางด้วน 30/4 หมู่ 4 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 017701367
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,451,772 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย