รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 88,764 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
81 1-10-15-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมบดิน เขตธนบุรี 78 หมู่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024663907
82 1-10-15-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนโป่งประดิษฐ์สมุนไพร 399 หมู่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024133257
83 1-10-15-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกรุงธน 1093 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024667426
84 1-10-15-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมของจิ๋ว 563 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028776406
85 1-10-15-04/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเจียระไนพลอย อัญมณี เขตธฯบุรี 97 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028789934
86 1-10-15-04/1-0005 วิสาหกิจชุมชนการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 935 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024658891
87 1-10-15-04/2-0001 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์พัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 933 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024658891
88 1-10-15-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร 1415 หมู่ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028913894
89 1-10-15-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกล่องและผลิตภัณฑ์จากผ้า เขตธนบุรี 4/7 หมู่ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028913300
90 1-10-15-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนมนตรีหัตถกรรม 148/1 หมู่ แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024387743
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,981,946 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย