รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 85,768 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
71 1-10-11-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 722 หมู่ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0831896159
72 1-10-11-06/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแขวงขุมทอง 357 หมู่ แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
73 1-10-13-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนถุงกระเป๋าลดโลกร้อน 248 หมู่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022214480
74 1-10-13-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนทวีโชค เขตสัมพันธวงศ์ 2148 หมู่ 1 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022362425
75 1-10-14-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนอินทามะระ (ลับแล) 88/31 หมู่ 13 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 026154853
76 1-10-15-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมชุมชนวัดหริญรุจี เขตธนบุรี 29 หมู่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
77 1-10-15-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจสร้างพลัง 56/2 หมู่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024652826
78 1-10-15-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมบดิน เขตธนบุรี 78 หมู่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024663907
79 1-10-15-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนโป่งประดิษฐ์สมุนไพร 399 หมู่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024133257
80 1-10-15-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกรุงธน 1093 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024667426
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,649,627 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย