รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 87,435 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
71 1-10-20-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนบ้านพรานนก 507/9 หมู่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028668917
72 1-10-20-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าชุดเด็กชุมชนวัดใหม่ยายมอญ 753/9 หมู่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0859154965
73 1-10-20-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนฐิตาภา สมุนไพร 481/48 หมู่ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024124081
74 1-10-20-09/1-0010 วิสาหกิจชุมชนสหาย ซัพพลายส์ 95/55 หมู่ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0899222550
75 1-10-21-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยสัปปายะ 39/56 หมู่ 4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024518891
76 1-10-21-05/1-0005 วิสาหกิจชุมชนบุญมี มะพร้าวน้ำหอม 20/1 หมู่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028706770
77 1-10-21-05/1-0016 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนต้นกล้าพัฒนาชุมชนบางมด 142 หมู่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0892133789
78 1-10-21-05/1-0017 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำคุณกะลาบางขุนเทียน 26 หมู่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0863356745
79 1-10-22-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย 49/35 หมู่ 6 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024577374
80 1-10-22-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน42 195/4 หมู่ 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024574242
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,122,270 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย