รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 95,558 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
71 1-10-19-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนผักสามัคคี 7/7 หมู่ 5 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028842822
72 1-10-19-03/1-0013 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่นบ้านแม่จวบ 77 หมู่ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0812690183
73 1-10-19-03/1-0014 วิสาหกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนวัดมณฑปแบบองค์รวม 107 หมู่ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0970652865
74 1-10-19-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนสามบาง 6 หมู่ 15 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 069840335
75 1-10-19-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนร่มโพธิ์ทอง 26 หมู่ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028657178
76 1-10-19-04/1-0013 วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ บางพรม 38 หมู่ 7 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0812598447
77 1-10-19-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนบูรพาผ้าไทย 63/290 หมู่ 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024224065
78 1-10-19-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม 30/1 หมู่ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0812152659
79 1-10-19-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนบ้านหัตถกรรม 41/35 หมู่ 7 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0869741492
80 1-10-19-05/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพวัยทองสร้างสุข หมู่ 5 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0964545196
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,000,024 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย