รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 94,141 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
71 1-10-19-04/1-0013 วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ บางพรม 38 หมู่ 7 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0812598447
72 1-10-19-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนบูรพาผ้าไทย 63/290 หมู่ 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024224065
73 1-10-19-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม 24/2 หมู่ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028879136
74 1-10-19-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนบ้านหัตถกรรม 41/35 หมู่ 7 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0869741492
75 1-10-19-05/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพวัยทองสร้างสุข หมู่ 5 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0964545196
76 1-10-19-07/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้แปลงใหญ่ ศพก.ตลิ่งชัน 102 หมู่ 2 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024102118
77 1-10-19-07/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกาลฎา 57/5 หมู่ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0813479984
78 1-10-19-07/1-0012 วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ แขวงบางเชือกหนัง 17/99 หมู่ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0943022891
79 1-10-20-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องหอมและสมุนไพรไทยไตเติ้ล 167/7 หมู่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024342346
80 1-10-20-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนงามตา สุคนธบำบัด 120/123 หมู่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024127736
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,825,705 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 ราย