รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 87,435 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
61 1-10-19-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนร่มโพธิ์ทอง 26 หมู่ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028657178
62 1-10-19-04/1-0013 วิสาหกิจชุมชนชีวภัทร 5 หมู่ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0814998394
63 1-10-19-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนบูรพาผ้าไทย 63/290 หมู่ 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024224065
64 1-10-19-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม 24/2 หมู่ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028879136
65 1-10-19-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนบ้านหัตถกรรม 41/35 หมู่ 7 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0869741492
66 1-10-19-05/1-0014 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่นตลาดน้ำวัดจำปา 27 หมู่ 5 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024486867
67 1-10-19-07/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้แปลงใหญ่ ศพก.ตลิ่งชัน 102 หมู่ 2 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024102118
68 1-10-20-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องหอมและสมุนไพรไทยไตเติ้ล 167/7 หมู่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024342346
69 1-10-20-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนงามตา สุคนธบำบัด 120/123 หมู่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024127736
70 1-10-20-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย 124/11 หมู่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0879170789
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,122,291 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย