รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 88,764 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
61 1-10-10-02/1-0008 วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง(ณัชกร) 448/230 หมู่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0813097415
62 1-10-10-02/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภราดรพัฒนา 24 หมู่ 5 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0852454980
63 1-10-10-02/1-0013 วิสาหกิจชุมชนอิดฮาดร์เพื่อการพัฒนา 20 หมู่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029194645
64 1-10-10-02/1-0024 วิสาหกิจชุมชนร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์ 57/1 หมู่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 021754022
65 1-10-10-02/1-0025 วิสาหกิจชุมชนสุไหงแซนแย็บ 28/2 หมู่ 6 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0877006210
66 1-10-10-02/1-0026 วิสาหกิจชุมชนมัลเบอร์รี่ บางกอก 19 หมู่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0947781847
67 1-10-10-02/1-0027 วิสาหกิจชุมชนร้านสะดวกซื้อยูโคออป (U COOP CONVENIENCE STORE) 448/151 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0899492710
68 1-10-10-02/1-0028 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หญ้าปูสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 25/18 หมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0857534527
69 1-10-10-02/1-0029 วิสาหกิจชุมชนMINBURI SOUVERNIR 326/20 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0817516529
70 1-10-10-02/1-0030 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่ 23 หมู่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0882184872
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,981,964 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย