รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 88,056 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
51 1-10-10-01/1-0015 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเคหะรามคำแหง 1/245 หมู่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025404670
52 1-10-10-01/1-0016 วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกวังทอง 47 หมู่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0851882566
53 1-10-10-01/1-0027 วิสาหกิจชุมชนบ้านแว่นตาฟ้าใส 5/21 หมู่ 7 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029167291
54 1-10-10-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์ส่งเสริมอาชีพ 33/372 หมู่ 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029565344
55 1-10-10-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง 59/142 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029890130
56 1-10-10-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติ 451/155 หมู่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023473192
57 1-10-10-02/1-0007 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว 9 หมู่ 8 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029194777
58 1-10-10-02/1-0008 วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง(ณัชกร) 448/230 หมู่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0813097415
59 1-10-10-02/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภราดรพัฒนา 24 หมู่ 5 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0852454980
60 1-10-10-02/1-0013 วิสาหกิจชุมชนอิดฮาดร์เพื่อการพัฒนา 20 หมู่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029194645
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,929,450 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย