รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 86,226 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
41 1-10-07-04/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ 1/99 หมู่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0839992038
42 1-10-09-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา,ใบยางทุ่งสาธิต 78 1618 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027464236
43 1-10-09-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกชุมชนสาหร่ายไพเราะ 1267 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027461560
44 1-10-09-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกรีนเฮิร์บ 410/4 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 01453118
45 1-10-09-05/1-0006 วิสาหกิจชุมชนณัฐธนาพานิช 15 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0890399367
46 1-10-09-05/1-0010 วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านไทยอาคารสมุนไพร Thai Herb 645 หมู่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023972168
47 1-10-10-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนไฟว์สตาร์ 74/413 หมู่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029786950
48 1-10-10-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนคันทรีไวน์ 148/1214 หมู่ 10 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025404783
49 1-10-10-01/1-0006 วิสาหกิจชุมชนแฟลตเคหะรามคำแหง (โซน1) 61/1 หมู่ 7 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 046970781
50 1-10-10-01/1-0011 วิสาหกิจชุมชนรุ่งกิจหทัยราษฎร์ 51/7 หมู่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 065046513
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,684,989 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย