รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน



ค้นพบทั้งหมด 86,226 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
31 1-10-03-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานฉลองกรุง 101/918 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029885952
32 1-10-03-08/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกำลังใจ 19/3 หมู่ 8 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029887108
33 1-10-04-04/1-0010 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเจริญรักษ์ 10 หมู่ แขวงบางรัก เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0861767052
34 1-10-05-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนสามัคคีร่วมใจ 8/81 หมู่ 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0811818440
35 1-10-05-02/1-0015 วิสาหกิจชุมชนร้อยกรอง 9/45 หมู่ 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0890133169
36 1-10-05-08/1-0002 วิสาหกิจชุมชนอยู่เย็น 581 หมู่ 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025109671
37 1-10-05-08/1-0004 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กู้เศรษฐกิจ 2/34 หมู่ 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025190930
38 1-10-05-08/1-0015 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรดวงตะวัน 1183 หมู่ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025512552
39 1-10-06-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนสุขสันต์ 26 2169 หมู่ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025190153
40 1-10-06-08/1-0001 วิสาหกิจชุมชนชลาลัย 2326/16 หมู่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023754359
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,684,989 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย