รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 88,821 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
31 1-10-03-06/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรคู้ฝั่งเฟนือ 57/3 หมู่ 8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0996817406
32 1-10-03-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรผสมผสานลำผักชีเคหะฉลองกรุง 101/340 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029885669
33 1-10-03-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานฉลองกรุง 101/918 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029885952
34 1-10-03-08/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกำลังใจ 19/3 หมู่ 8 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029887108
35 1-10-04-04/1-0010 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเจริญรักษ์ 10 หมู่ แขวงบางรัก เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0861767052
36 1-10-05-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนสามัคคีร่วมใจ 8/81 หมู่ 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0811818440
37 1-10-05-02/1-0015 วิสาหกิจชุมชนร้อยกรอง 9/45 หมู่ 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0890133169
38 1-10-05-08/1-0002 วิสาหกิจชุมชนอยู่เย็น 581 หมู่ 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025109671
39 1-10-05-08/1-0004 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กู้เศรษฐกิจ 2/34 หมู่ 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025190930
40 1-10-05-08/1-0015 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรดวงตะวัน 1183 หมู่ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025512552
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,048,129 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย