รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 95,558 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
21 1-10-03-05/1-0006 วิสาหกิจชุมชนฮาลาลฟ้าใสห่วงใยสุขภาพ 40/3 หมู่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0859534759
22 1-10-03-05/1-0018 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่ 18 หมู่ 4 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0850192799
23 1-10-03-05/1-0019 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว แขวงโคกแฝด 18 หมู่ 4 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0959549254
24 1-10-03-06/1-0016 วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปเพื่อการส่งออก 88/10 หมู่ 6 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
25 1-10-03-06/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรคู้ฝั่งเหนือ 57/3 หมู่ 8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0996817406
26 1-10-03-06/1-0018 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว แขวงคู้ฝั่งเหนือ 57/3 หมู่ 8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0996817406
27 1-10-03-07/1-0010 วิสาหกิจชุมชนเคหะชุมชนฉลองกรุงโซน 4 101/366 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0638293598
28 1-10-03-07/1-0011 วิสาหกิจชุมชนลำผักชีก้าวหน้า 20/3 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0898171577
29 1-10-03-08/1-0010 วิสาหกิจชุมชนปลูกผักไร้สารเคหะฉลองกรุงโซน 5 หมู่ 4 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0853311259
30 1-10-04-04/1-0010 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเจริญรักษ์ 10 หมู่ แขวงบางรัก เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0861767052
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,000,022 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย