รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 88,821 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
21 1-10-03-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน 19/2 หมู่ 9 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
22 1-10-03-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์และวัฒนธรรม 34/3 หมู่ 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 071450557
23 1-10-03-05/1-0005 วิสาหกิจชุมชนชมรมเกษตรกรผู้ผลิต กรุงเทพมหานคร 12 หมู่ 3 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0818119115
24 1-10-03-05/1-0006 วิสาหกิจชุมชนฮาลาลฟ้าใสห่วงใยสุขภาพ 40/3 หมู่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0859534759
25 1-10-03-05/1-0017 วิสาหกิจชุมชนพิบูลทรัพย์ 17 9/25 หมู่ 6 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0951166326
26 1-10-03-05/1-0018 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่ 18 หมู่ 4 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0850192799
27 1-10-03-06/1-0003 วิสาหกิจชุมชนโรตีชีส 22/5 หมู่ 2 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0877194622
28 1-10-03-06/1-0014 วิสาหกิจชุมชนหมู่ 2 การเคหะหนองจอก 66/2045 หมู่ 2 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0817412618
29 1-10-03-06/1-0015 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรมุสลิมผู้เลี้ยงแพะแกะหนองจอก 17/2 หมู่ 2 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0972191889
30 1-10-03-06/1-0016 วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปเพื่อการส่งออก 88/10 หมู่ 6 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,048,127 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย