รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 88,821 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
11 1-10-03-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแผนใหม่ 16/4 หมู่ 1 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 067773520
12 1-10-03-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนหนองจอกหมู่10 17/4 หมู่ 10 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0852439786
13 1-10-03-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะตามระบบนเรศฟาร์ม 25/1 หมู่ 11 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025432894
14 1-10-03-02/1-0015 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะสู่ระบบฮาลาลหนองจอกมิตรไมตรี 14 5/4 หมู่ 11 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025482359
15 1-10-03-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนปลูกบุญ 30/8 หมู่ 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029896465
16 1-10-03-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ็ชรสรกล้วยอบ 55/2 หมู่ 8 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0896759996
17 1-10-03-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนเรือนรักษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองจอก 82/7 หมู่ 9 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0897722259
18 1-10-03-04/1-0014 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้สวรรค์ 32 หมู่ 11 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0854430298
19 1-10-03-04/1-0015 วิสาหกิจชุมชน@อโรคยา (@AROKAYA) 78/15 หมู่ 9 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02574115
20 1-10-03-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพเขตหนองจอก 35/4 หมู่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025432289
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,048,145 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย