รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 87,435 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
11 1-10-03-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนปลูกบุญ 30/8 หมู่ 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029896465
12 1-10-03-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนเรือนรักษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพหนองจอก 82/7 หมู่ 9 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0897722259
13 1-10-03-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพเขตหนองจอก 35/4 หมู่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025432289
14 1-10-03-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์และวัฒนธรรม 34/3 หมู่ 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 071450557
15 1-10-03-05/1-0006 วิสาหกิจชุมชนฮาลาลฟ้าใสห่วงใยสุขภาพ 40/3 หมู่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0859534759
16 1-10-03-05/1-0018 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่ 18 หมู่ 4 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0850192799
17 1-10-03-06/1-0016 วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปเพื่อการส่งออก 88/10 หมู่ 6 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
18 1-10-03-06/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรคู้ฝั่งเฟนือ 57/3 หมู่ 8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0996817406
19 1-10-04-04/1-0010 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเจริญรักษ์ 10 หมู่ แขวงบางรัก เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0861767052
20 1-10-05-08/1-0004 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กู้เศรษฐกิจ 2/34 หมู่ 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025190930
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,122,289 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย