รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 93,918 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
11 1-10-03-01/1-0022 วิสาหกิจชุมชนGODFARMER กระทุ่มราย 52/9 หมู่ 10 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0867444723
12 1-10-03-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนปลูกบุญ 30/8 หมู่ 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029896465
13 1-10-03-02/1-0017 วิสาหกิจชุมชนJESSEKA 20/152 หมู่ 10 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0800970215
14 1-10-03-02/1-0018 วิสาหกิจชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีนพัฒนา 40/4 หมู่ 1 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0961945447
15 1-10-03-04/1-0014 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว แขวงคลองสิบสอง 8 หมู่ 1 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0815809993
16 1-10-03-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพเขตหนองจอก 35/4 หมู่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025432289
17 1-10-03-05/1-0006 วิสาหกิจชุมชนฮาลาลฟ้าใสห่วงใยสุขภาพ 40/3 หมู่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0859534759
18 1-10-03-05/1-0018 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่ 18 หมู่ 4 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0850192799
19 1-10-03-05/1-0019 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว แขวงโคกแฝด 18 หมู่ 4 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0959549254
20 1-10-03-06/1-0016 วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปเพื่อการส่งออก 88/10 หมู่ 6 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,749,330 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย