รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 87,435 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
91 1-10-23-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไทบุราณศิลป์ 181/7 หมู่ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028885289
92 1-10-23-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81 780 หมู่ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0891999371
93 1-10-23-02/1-0017 วิสาหกิจชุมชนธนบุรีคัดสรร 10 หมู่ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0992654626
94 1-10-24-01/1-0005 วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดสามัคคีราษฎร์บูรณะ 16 หมู่ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028167078
95 1-10-24-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพรทิพย์ 80/2 หมู่ 6 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 050559392
96 1-10-24-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนน้อย บายศรี 171 หมู่ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0850753449
97 1-10-25-01/1-0010 วิสาหกิจชุมชนทิพท็อพไทย 131 หมู่ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0804401447
98 1-10-25-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนวิมุตยาราม 4 หมู่ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028801373
99 1-10-26-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนชมรมสมุนไพรและอาชีพเสริม2000 1406 หมู่ แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022452408
100 1-10-27-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับชุบทอง 650/159 หมู่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027348713
หน้า << 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,122,280 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย