รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 91,693 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
91 1-10-23-02/1-0017 วิสาหกิจชุมชนธนบุรีคัดสรร 10 หมู่ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0992654626
92 1-10-23-02/1-0018 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพและสินค้า 458/255 หมู่ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0985623254
93 1-10-24-01/1-0005 วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดสามัคคีราษฎร์บูรณะ 16 หมู่ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028167078
94 1-10-24-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพรทิพย์ 80/2 หมู่ 6 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 050559392
95 1-10-24-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนน้อย บายศรี 171 หมู่ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0850753449
96 1-10-26-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนชมรมสมุนไพรและอาชีพเสริม2000 1406 หมู่ แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022452408
97 1-10-27-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับชุบทอง 650/159 หมู่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 027348713
98 1-10-27-01/1-0014 วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านขวัญเรียม 5/6 หมู่ 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 081067459708
99 1-10-27-01/1-0015 วิสาหกิจชุมชนGreen PaPa (กรีน ปาป้า) 75 หมู่ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0946644924
100 1-10-28-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวศิลป์วิทย์ 10 หมู่ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022119421
หน้า << 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,645,347 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย