รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 87,161 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
91 1-10-22-02/1-0017 วิสาหกิจชุมชนเลิศสุขสม 499 หมู่ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0816126918
92 1-10-22-08/1-0013 วิสาหกิจชุมชนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงคลองขวาง 52 หมู่ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0897608838
93 1-10-22-09/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกำแพงทองพัฒนา 281/1 หมู่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028684329
94 1-10-23-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกจำปีหนองแขม 31 หมู่ 2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028072690
95 1-10-23-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไทบุราณศิลป์ 181/7 หมู่ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028885289
96 1-10-23-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81 780 หมู่ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0891999371
97 1-10-23-02/1-0017 วิสาหกิจชุมชนธนบุรีคัดสรร 10 หมู่ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0992654626
98 1-10-24-01/1-0005 วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดสามัคคีราษฎร์บูรณะ 16 หมู่ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028167078
99 1-10-24-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพรทิพย์ 80/2 หมู่ 6 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 050559392
100 1-10-24-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนน้อย บายศรี 171 หมู่ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0850753449
หน้า << 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,451,833 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย