เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค้นหา ผลิตภัณฑ์
รายการสินค้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางโตนด จังหวัดราชบุรี สินค้า 1 รายการ
หน้า 1
 
หัวข้อ
รายละเอียด
กลุ่มกิจกรรม :
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจกรรม :
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ :
น้ำพริกเผาปลาย่าง
 
ข้อมูลสินค้า   ข้อมูลผู้ผลิต

 

หน้า 1
- สงวนลิขสิทธิ์ 2012 ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร -