เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
 

 
 
 
 


ค้นหา ผลิตภัณฑ์/บริการจาก
เขต จังหวัด อำเภอ
การผลิตพืช[369 ชนิด] [287 แห่ง]
การผลิตปศุสัตว์[77 ชนิด] [70 แห่ง]
การผลิตประมง[34 ชนิด] [25 แห่ง]
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร[1110 ชนิด] [702 แห่ง]
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า[655 ชนิด] [413 แห่ง]
เครื่องจักสาน[392 ชนิด] [230 แห่ง]
ดอกไม้ประดิษฐ์[110 ชนิด] [69 แห่ง]
เครื่องจักรกล[6 ชนิด] [5 แห่ง]
ของชำร่วย / ของที่ระลึก[212 ชนิด] [116 แห่ง]
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร[229 ชนิด] [111 แห่ง]
เครื่องดื่ม[62 ชนิด] [42 แห่ง]
เครื่องประดับ/อัญมณี[34 ชนิด] [21 แห่ง]
เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์[122 ชนิด] [55 แห่ง]
เครื่องหนัง[25 ชนิด] [9 แห่ง]
การผลิตปัจจัยการผลิต[86 ชนิด] [76 แห่ง]
เครื่องปั้น[79 ชนิด] [18 แห่ง]
สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ[16 ชนิด] [12 แห่ง]
การผลิตสินค้าอื่นๆ[192 ชนิด] [129 แห่ง]
ร้านค้าชุมชน[14 ชนิด] [9 แห่ง]
ออมทรัพย์ชุมชน[7 ชนิด] [7 แห่ง]
ท่องเที่ยว[21 ชนิด] [15 แห่ง]
สุขภาพ[2 ชนิด] [2 แห่ง]
ซ่อมเครื่องจักรกล[1 ชนิด] [1 แห่ง]
บริการอื่นๆ[20 ชนิด] [18 แห่ง]

 

- สงวนลิขสิทธิ์ 2012 ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร -