สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 8 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ(กระจูด)ตำบลท่าเรือ
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักรกล
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กระเป๋าหิ้ว

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน บ้านสามเหลี่ยม
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักรกล
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องเกี่ยวข้าวดีด

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน บ้านสามเหลี่ยม
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักรกล
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องเกี่ยวข้าวดีด

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์เตยปาหนันบ้านดุหุน
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักรกล
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กระเป๋าถักจูงนาง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน จักสานวัดบ้านทึง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักรกล
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เปลเด็กพร้อมขาตั้ง1 2 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,645,332 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย