สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 105 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรทุ่งใหญ่สามัคคี
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ดอกไม้ประดิษฐ์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ดอกไม้ใบยางพารา

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ท่อควายพัฒนา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ดอกไม้ประดิษฐ์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ดอกไม้ผ้าใยบัว(ดอกลิลลี่แจกัน 4ดอก

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ท่อควายพัฒนา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ดอกไม้ประดิษฐ์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ดอกไม้ผ้าใยบัว(ตุ๊กตา)

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ท่อควายพัฒนา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ดอกไม้ประดิษฐ์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ดอกไม้ผ้าใยบัว(บุปผามาลี)

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช)
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ดอกไม้ประดิษฐ์
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าถุงน่องใยบัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,929,446 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย