สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 572 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้าง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักสาน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ไม้กวาดดอกอ้อ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักสาน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เสื่อกระจูด

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักสาน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
หมวกจักสานกระจูด

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช)
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักสาน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กระเป๋าถักเชือกมัดฟาง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักสาน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กระเป๋าเอกสาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,168,060 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย