สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 726 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผ้าบาติกบ้านประชุมมิตร
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ผ้าบาติก

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโฉลกบ้านเก่า
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เปลมัดย้อม

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรคลองหมากร่วมใจ
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ผ้าบาติก

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองตำบลรางบัว
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ผ้าจก

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองตำบลรางบัว
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ผ้าซิ่นตีนจก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,787,105 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย