สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 67 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ท่องเที่ยว
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
Home Stay

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน หนองชาด-ตาดโตนพัฒนา
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ท่องเที่ยว
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เที่ยวธรรมชาติ,การเลี้ยงม้าพื้นเมือง,การพืชอินทรีย์

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกาะยอโฮมสเตย์
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ท่องเที่ยว
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เกาะยอโฮมสเตย์

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ท่องเที่ยว
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลสาริกา
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ท่องเที่ยว
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,048,128 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย