สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 25 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าชุมชน หมู่ 3 ตำบลบ้านหลวง
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ร้านค้าชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ข้าวสาร

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าชุมชน หมู่ 3 ตำบลบ้านหลวง
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ร้านค้าชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
น้ำมันพืช

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอกกราย
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ร้านค้าชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ร้านค้าชุมชน

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านหนองแวงเหนือ
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ร้านค้าชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
สานตะกร้าจากเส้นพลาสติกบ้านหนองแวงเหนือ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวงเหนือ
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ร้านค้าชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก1 2 3 4 5 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,168,015 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย