สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 27 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ร่วมใจพัฒนาบ้านสระ
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเหล็กแบบผสมผสานบ้านหนองปรือ
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ชั้นวางทีวี

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเหล็กแบบผสมผสานบ้านหนองปรือ
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ชั้นวางของ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเหล็กแบบผสมผสานบ้านหนองปรือ
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ที่คว่ำจาน

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเหล็กแบบผสมผสานบ้านหนองปรือ
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ชั้นเก็บแผ่นซีดี1 2 3 4 5 6 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,048,145 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย