สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 18 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะโพธิ์ทองอรัญญิก
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องใช้สแตนเลสบนโต๊ะอาหาร, มีด, ผลิตภัณฑ์โลหะ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มมีดอรัญญิกวินัยรวยเจริญ
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
มีดอรัญญิก

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผลิตมีดอรัญญิกบ้านสาไร
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
มีดอรัญญิก

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบ๋าหลวง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
มีด พร้า

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบ๋าหลวง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ขวาน1 2 3 4 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,168,091 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย