สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 77 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องปั้นดินเผา

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเครื่องเบญจรงค์
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ชุดกาแฟเบญจรงค์ลายจักรี

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเครื่องเบญจรงค์
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ชุดกาแฟชุดใหญ่พร้อมกล่อง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตตุ๊กตาเรซินองครักษ์
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ตุ๊กตาเรซิน

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน เครื่องปั้นดินเผาดงหลวง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ตุ๊กตายิ้ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,167,791 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย