สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 79 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องปั้นดินเผา

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์จากปูนพลาสเตอร์สตูล
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ปูนพลาเตอร์ภาพนูนต่ำ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์จากปูนพลาสเตอร์สตูล
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ปูนพลาสเตอร์ระบายสี

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมบ้านวังหลัง (ปั้นจิ๋ว)
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ศิลปะประดิษฐ์ ของใช้ ประดับตกแต่ง ของที่ระรึก

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน แป้งปั้น
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
แป้งปั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,883,361 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย