สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 78 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องปั้นดินเผา

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์จากปูนพลาสเตอร์สตูล
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ปูนพลาเตอร์ภาพนูนต่ำ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์จากปูนพลาสเตอร์สตูล
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ปูนพลาสเตอร์ระบายสี

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน แป้งปั้น
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
แป้งปั้น

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเครื่องเบญจรงค์
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องปั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ชุดกาแฟเบญจรงค์ลายจักรี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,981,945 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย