สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 25 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านนาแค
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องหนัง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
รองเท้าทุกชนิด

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน เย็บกระเป๋าถือสตรีผ้าและหนังบ้านหัวทุ่ง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องหนัง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กระเป๋าถือสตรี

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแกะรูปหนังตลุง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องหนัง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
แกะหนังตลุง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ตัดเย็บรองเท้าเจริญรัก 12
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องหนัง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
รองเท้าหนัง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังแท้
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องหนัง
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กระเป๋าหนัง1 2 3 4 5 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,167,920 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย