สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 60 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน แปรรูปผักผลไม้ และสมุนไพร ตำบลบ้านปิน
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องประดับ/อัญมณี
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
แหวนทับทิม,หยก,ไพริน

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน เครื่องประดับอัญมณี หมู่ที่ 5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องประดับ/อัญมณี
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
สร้อยคอทับทิม

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านราษฎร์พัฒนา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องประดับ/อัญมณี
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ผ้าคลุมผสมสตรี

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวหนองพิกุล
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องประดับ/อัญมณี
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กระเป๋าถือ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวหนองพิกุล
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องประดับ/อัญมณี
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เข็มขัดตุ้งติ้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,168,030 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย