สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 964 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลปากช่อง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตพืช
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เมล็ดพันธุ์ข้าว

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตพืช
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กล้าไม้กฤษณา

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตพืช
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ข้าวสาร

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ตำบลดอนตูม
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตพืช
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
มะเขื่อเทศบริโภคสด และแปรรูป

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเจดีย์หัก
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตพืช
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,167,920 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย