สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 894 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ขยายพันธุ์หน่อกล้วยมะลิอ่องเกาะคู
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตพืช
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
หน่อพันธุ์กล้วยมะลิอ่อง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลปากช่อง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตพืช
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เมล็ดพันธุ์ข้าว

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตพืช
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กล้าไม้กฤษณา

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตพืช
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ข้าวสาร

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกรท่านัดสามัคคี
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตพืช
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ข้าวโพดฝักอ่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,048,136 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย